Obozy Piłkarskie PRO dostosowują się do tych założeń.Mamy kolejne dobre informacje dla osób zainteresowanych obozami, które organizujemy w te wakacje. Obozy odbędą się w Bydgoszczy, Dębicy i w Zielonce obok Warszawy.

Kolonie i obozy w 2020 r. po nowemu. Jak dowiedział się money.pl, Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia przygotowali wytyczne dla organizatorów letnich obozów i kolonii dla dzieci. Grupy będą znacznie mniejsze, a dzieci muszą być zdrowe, ograniczone mają być wyjścia poza ośrodki, dozwolone będzie za to korzystanie np. z kąpielisk.

Money.pl dotarło do wytycznych sanitarnych, które będą musieli spełnić organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci. Na te wiadomości z niecierpliwością od tygodni czekali zarówno rodzice, jak i przedsiębiorcy.

Sanepid zastrzega, że w zorganizowanym wypoczynku tego lata mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe (tu będzie wymagane od rodziców lub opiekunów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe). Na obóz i kolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem.

Kolonie jednak się odbędą. “Mam nadzieję, że uzgodnimy to w przyszłym tygodniu”

Jeśli dziecko będzie miało objawy chorobowe, rodzice muszą bezzwłocznie zabrać je z imprezy. Na każdym obozie lub kolonii musi być zapewniony dostęp do usług pielęgniarskich. Na polecenie inspektora sanitarnego kierownik obozu lub kolonii wyznaczy osobę do pomiaru temperatury zarówno dzieciom, jak i kadrze.

 

Nowe zasady na koloniach i obozach. Tylko małe grupy

Zarówno dzieci, jak i kadra będą wyposażone w “indywidualne środki ochrony osobistej”. W przypadku najmłodszych będą to osłony nosa i ust. Natomiast personel ma mieć zapewnione jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (kilka, w razie potrzeby, np. wyjścia do sklepu, itp.). Organizator wypoczynku ma obowiązek też przeszkolić cały personel z procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Na tym nie koniec. Grupy mają być dużo mniejsze niż dotychczasowa praktyka. Obowiązuje zasada maksymalnie 4 osoby na pokój lub namiot, przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. Najlepiej, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

Zakwaterowanie uczestników ma się odbywać na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

Kolonie i obozy – obiekty tylko dla dzieci

To nie wszystko. Obiekty muszą spełniać wszystkie normy sanitarne oraz warunki bezpieczeństwa, o których mowa we wcześniejszych wytycznych dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Muszą one służyć jedynie wypoczynkowi dzieci, a jeśli to niemożliwe, należy wydzielić specjalną strefę tylko dla dzieci i młodzieży.
Każdy z takich obiektów musi mieć wyodrębnione pomieszczenia (izolatki) dla dzieci podejrzewanych o zakażenie koronawirusem lub inną chorobą zakaźną.

Na stołówkach i w kuchni będzie obowiązywał bezpieczny dystans 1,5 m. Najlepiej by posiłki były wydawane małymi turami. Po każdym posiłku obowiązkowa jest dezynfekcja. Do pracy w kuchni i stołówce dopuszczone mają być tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie. W przypadku korzystania z cateringu będą wymagane jednorazowe pojemniki i sztućce.

 

Kolonie i obozy bez odwiedzin i wycieczek

Odwiedziny rodziców lub dziadków mają być ograniczone do minimum. Również obecność osób trzecich w obiektach ma być bardzo limitowana. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku kadry powyżej 60. roku życia.

Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany stacjonarnie na terenie obiektu lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Z programu należy usunąć lub ograniczyć do minimum wyjścia do miejsc publicznych, w tym szczególnie zwiedzanie obiektów publicznych.

A co w zamian? Będzie można korzystać z kąpielisk, boisk do gry czy pływalni, ale pod pewnymi warunkami. Kąpieliska i pływalne muszą być wygrodzone dla uczestników wypoczynku bez bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi. Sprzęt sportowy i pływający będzie natomiast poddawany regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/odmrazanie-gospodarki-tak-maja-wygladac-tegoroczne-obozy-i-kolonie-znamy-wytyczne-gis-6512156653905537a.html