Zapisz się do newslettera. Poinformujemy Cię o otwarciu strony dotyczącej tego międzynarodowego piłkarskiego projektu.

Podaj poniższe dane aby wziąć udział w losowaniu darmowego 3 dniowego uczestnictwa w obozie letnim 2019.

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Football Trial z siedzibą w Kielcach (adres: ul.Daleka 3/15, Kielce 25-319) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i drogą telefoniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1907 z późn. zm.).”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, rok urodzenia, pozycja na boisku, numer telefonu oraz adres e-mail przez Stowarzyszenie Football Trial z siedzibą w Kielcach (adres: ul.Daleka 3/15, Kielce 25-319 („Administrator danych osobowych”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celu otrzymywania informacji handlowych oraz materiałów marketingowych, publikacji oraz newslettera. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.Niepodanie powyższych danych osobowych bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie wyrażone przed otrzymaniem odpowiedzi, skutkuje brakiem możliwości otrzymywania ww. materiałów.